ALGEMENE PERIODIEKE KEURING

Voor alle personenauto’s en bedrijfswagens geldt dat ze na verloop van tijd verplicht gekeurd moeten worden. De wet schrijft hiervoor de APK keuring voor. Die keuring kunt u uiteraard bij Autoservice Vlaardingen laten uitvoeren. Wij keuren alle merken en typen auto’s tot een maximaal gewicht van 3500KG.

DE APK KEURING

Op het keuringsrapport worden zowel reparatie-, afkeurpunten en adviespunten weergegeven. Adviespunten zijn geconstateerde gebreken die nog niet tot afkeur van de auto leiden, maar wel op korte termijn gerepareerd moeten worden.

De auto mag 2 maanden vóór de APK-einddatum ter keuring aangeboden worden. Bij goedkeuring wordt de oude datum verlengd. Wordt de auto in deze twee maanden vóór de afloop van de huidige periode opnieuw goedgekeurd, dan geldt de nieuwe periode dus 2 maanden langer. De einddatum van het keuringsbewijs mag niet overschreden worden.

APK VERLOPEN

Met een ongeldige APK mag u niet met het voertuig rijden, met uitzondering van de kortste weg naar het APK keuringsstation. Zonder geldige APK en schorsing volgt automatisch een boete.

STEEKPROEF

De RDW laat met regelmaat steekproefsgewijs auto’s een herkeuring ondergaan, om te controleren of de garage de auto terecht heeft goed- of afgekeurd. Dit wordt bepaald op het moment dat het keuringsresultaat van de auto bij de RDW wordt doorgegeven. In dit geval kan het tot 1,5 uur duren voordat de auto herkeurd is . De garage en de eigenaar zijn in dit geval wettelijk verplicht deze tijd te wachten met het auto is gebruik te nemen of verder onderhoud uit te voeren.

VEEL GESTELDE VRAGEN

  • Mijn APK is verlopen, wat nu?

    Als uw APK keuring verlopen is moet u zo spoedig mogelijk een afspraak maken voor een APK keuring. Met een ongeldige APK mag u niet met het voertuig rijden met uitzondering van de korte route naar het APK keuringsstation. Buiten het feit dat u volgens de wet niet meer mag rijden met de auto, heeft u mocht er wat gebeuren grote problemen met uw verzekering.

  • Kan ik wachten op de APK keuring?

    U kunt op een APK keuring wachten, echter wordt dit wel afgeraden. De APK keuring duurt zeker 60 minuten, mochten we daar nog een steekproef overheen krijgen bedraagt de maximale wachttijd op de APK steekproefcontroleur 90 min. daarboven op moet u ook nog ongeveer 60 min controle tijd bijrekenen. Blijft u wachten dan kan de maximale wachttijd zomaar oplopen tot 3,5 uur.

  • Kan ik mijn auto eerder dan de 2 maanden keuren?

    Ja, mocht u binnen 2 maanden voor de afloop datum uw auto keuren dan houdt u de oude afloop datum plus 1 of 2 jaar. Als u eerder dan de 2 maanden de auto aanbiedt, dan wordt uw auto gekeurd voor 1 of 2 jaar verder vanaf de datum van het afmelden van uw voertuig.

© Copyright 2018 AUTOSERVICE VLAARDINGEN